Dagens industri
Föreningen auktoriserade translatorer (FAT)
Sveriges facköversättarförening (SFÖ)
Kammarkollegiet